Personlig udvikling

Vi tilbyder også kurser, hvor fokus er på de “bløde” og menneskelige kompetencer, som f.eks. Personlig Planlægning og Præsentationsteknik.

På disse kurser arbejdes der med den personlige udvikling, men samtidig relateres dette i forhold til, hvordan IT kan være med til at støtte denne proces.