Præsentationsteknik

På kurset arbejder vi med personlig fremtoning, kommunikation, kropssprog samt hvorledes du sikrer dig, at deltagerne modtager og forstår dit budskab. Du vil via øvelser blive evalueret og få vejledning til, hvorledes du personligt kan forbedre din kommunikation og præsentationsteknik.

Deltagerne skal forinden forberede en mindre præsentation, som der arbejdes videre med under kurset og som afslutningsvis fremlægges og evalueres.

FORMÅL:

Formålet med kurset er at give dig en række praktiske værktøjer til, hvordan du planlægger og gennemfører en præsentation på en effektiv og professionel måde. Du vil også få nyttige tips til, hvordan du f.eks. anvender PowerPoint til at understøtte dit budskab gennem illustrationer, tekst og animation.

INDHOLD:

■ Hvad kendetegner en god præsentation?

■ Fundamentet i din præsentation

■ Hvad er dit Hovedspørgsmål og Tema?

■ Dine virkemidler

■ Envejs kommunikation / Dialog

■ Udstråling og stemmeføring

■ Mental forberedelse

■ Brug af hjælpemidler

■ Undgå “PowerPoint-trekanten”

■ Planlægning af start og afslutning

VARIGHED:

2 dage

DATO:

Kontakt Office Training for at høre nærmere omkring hvorledes kurset kan afholdes i jeres organisation.

PRIS:

Samlet pris for op til 8 deltagere i 2 dage kr. 18.500,-